V registru nepremičnin pripisane tudi izračunane posplošene tržne vrednosti

Geodetski biro, geodetske storitve RTL vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije izračunala posplošeno tržno vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji.

Vrednost je pripisana nepremičninam v registru nepremičnin. Končna izračunana vrednost nepremičnin se lahko spremeni le, če se spremenijo podatki  o nepremičnini v registru nepremičnin. Lastniki ne morejo več dajati pripomb na končno izračunano vrednost (posplošeno tržno vrednost). Lahko pa kadarkoli spremenijo podatke o nepremičninah s predpisanimi upravnimi postopki v zemljiškem katastru in katastru stavb ali  s sporočanjem sprememb podatkov, če so podatki evidentirani samo v registru nepremičnin. Vrednosti nepremičnin so v registru nepremičnin pripisane od 28. decembra 2011 dalje.

(Vir GURS)