Občina Škofljica bo gradila kanalizacijo Lavrica – Škofljica

Gradnja kanalizacije

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, V občini Škofljica bo potekala gradnja kanalizacije Lavrica – Škofljica. Ta velika investicija, ki je del projekta »Čista Ljubljanica – 1. sklop«, se bo pretežno financirala iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije.

Vrednost celotne investicije (+ gradnja kanalizacije) je 2,14 mio/€, pri čemer bo občina prejela nekaj več kot 1,6 mio/€ nepovratnih sredstev.

Investicija bo neposredno vplivala na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in vrednost nepremičnin, na kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj občine.

Izvajalec je podjetje Komunalne gradnje d.o.o. Grosuplje. Gradnja kanalizacije Lavrica Škofljica pa se bo pričela v naslednjih dneh, projekt pa bo dokončal v enem letu.

Hkrati je občina tudi v zaključni fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za drugi sklop projekta »Čista Ljubljanica«, rekonstrukcija vodovodnega omrežja Lavrica-Škofljica in Orle, kjer se prav tako pričakuje najmanj 1,6 mio/€ nepovratnih sredstev EU.

Več informacij o projektih »Čista Ljubljanica« najdete na www.cistaljubljanica.si

Vir: Občina Škofljica

Obvoznica skozi Škofljico bo

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da se o obvoznici, ki naj bi potekala po zaščitenem območju Barja po Naturi 2000, kjer živijo nekatere posebne vrste ptic in metuljev, odgovorni pogajajo že 15 let.
Kot kaže se bodo pogajanja kmalu končala.

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je županom na obljubil, da njegovo ministrstvo ne bo več oviralo nadaljnjih postopkov pri načrtovanju dolgo pričakovane obvoznice.

Župan Občine Škofljice Ivan Jordan je povedal, da so z ministrom Bogovičem in predstavniki drugih ministrstev ter vlade prišli do dveh sklepov:

- v oktobru bo izvedena javna razgrnitev okoljskega poročila.
- do konca leta mora vlada potrditi varianto umestitve “obvoznica Škofljica” v državni prostorski načrt.

Obvoznica bo.

Iz Škofljice do Cikave po pločniku

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da bo občina Grosuplje skupaj z Direkcijo RS za ceste izpeljala 3,5 milijonov vredno investicijo.

Miljoni za pločnik

Občina Grosuplje in Direkcija RS za ceste sta si zastavili skupni cilj. Skupaj nameravata urediti Adamičevo cesto v Grosuplju ter zgraditi pločnik ob cestah Škofljica – Šmarje-Sap in Šmarje-Sap – Cikava, vključno z avtobusnimi postajališči, cestno razsvetljavo in prehodi za pešce.

Vir: Občina Grosuplje