Bo novi projekt gradnje osnovne šole na Lavrici dovolj dober?

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da je lani Občinski svet Občine Škofljica zavrnil predlagan projekt gradnje, saj so presodili, da predvideva prevelike finančne obveznosti, da je ne-ekonomičen ter nizko energetsko učinkovit.

Župan je zato imenoval osem člansko strokovno komisijo, ki bo pripravila nove projektne naloge za izgradnjo 18 oddelčne osnovne šole s telovadnico.

Glavna izhodišča za optimizacijo gradnje šole (projekt gradnje) so:

- energetska učinkovitost,
- optimalna uporabnost in bivalno udobje,
- faznost gradnje,
- sodobni trendi arhitekture, gradbenih materialov, druge opreme,
- izoblikovanje strokovnih izhodišč o smotrnosti načina gradnje med klasično ali montažno,
- vnaprej določeni standardi zunanje in notranje opreme in
- vnaprej določen cenovni okvir na m2 gradnje.

Ta izhodišča bodo osnova za pripravo čim boljše projektne naloge za izdelavo idejne zasnove, idejnega projekta in končnega projekta za gradnjo.

Terminski plan aktivnosti bodo izdelali na eni izmed naslednjih občinskih sej.

Vir: Občina Škofljica