Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje se spreminja

Novi občinski prostorski načrt

Na 14. seji Občinskega sveta Občine Grosuplje smo izvedeli, da je novi občinskim prostorski načrt poskrbel za pridobivanje cca. 87 ha novih stavbnih zemljišč, od katerih je približno 60 % namenjenih stanovanjski gradnji, ostalih 40 % pa ostalim funkcionalnim zadevam, ki bodo omogočile napredek v občini.

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da se obetajo  nekatere spremembe v namenski rabi, kar pomeni, da so se za nekatera območja s tem prostorskim aktom odprle nove razvojne površine.

Akt opredeljuje nove razvojne površine za družbene dejavnosti, in sicer območje ob šoli v Št. Juriju, ob šoli v Račni, kjer so površine namenjene umestitvi igrišč ali drugim podobnim funkcionalnim dopolnitvam naselja. Tretja razvojna površina za družbene dejavnosti pa je v naselju Grosuplje, kjer se širijo zemljišča ob vrtcu in zemljišča ob domu starejših občanov.

Akt vsebuje nove pridobite tudi na temo zelenih in športnih površin, pri tem gre predvsem za območja v Grosupljem, in sicer severozahodno od Sončnih dvorov se predvideva športno rekreacijski center, v zelene površine pa se predvsem zaradi ohranjanja narave spreminja del predvidene gospodarske cone Jug.

S tem aktom se delno širi tudi območje za odlagališče odpadkov Špaja dolina.

Podrobnosti najdete tukaj.

Izdanih vse manj gradbenih dovoljenj

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da, je v zadnjem četrtletju lani bilo v Sloveniji izdanih 827 gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb, kar je skoraj 10 odstotkov manj gradbenih dovoljenj kot v enakem obdobju leto prej.

Izdanih je bilo 807 gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanj oz. 17 odstotkov manj gradbenih dovoljenj kot v zadnjem četrtletju leta 2010, je objavil državni statistični urad. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale skoraj 365.000 kvadratnih metrov, kar je okoli 27 odstotkov manj kot v zadnjem četrtletju 2010. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je manjša za več kot 25 odstotkov, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 29 odstotkov. Še več podrobnosti preberite tukaj.

Vir: Delo in dom