Izgradnja poslovno obrtne cone (POC) Škofljica se bo kmalu nadaljevala

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da se bo izgradnja poslovno obrtne cone Škofljice kmalu nadaljevala.

Namen celotnega projekta je, da se POC razvije v sodobno podjetniško okolje. V prvi fazi je asfaltiranih 7784 m2 cestnih površin, 1188 m2 kolesarskih stez in 1165 m2 pločnikov. V cestah so vsi komunalni vodi, za premostitev potoka Škofeljščica pa je zgrajen mostiček v dolžini 19,3 m. Občina bo zdaj nadaljevala s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za naslednjo fazo gradnje cest in komunalne infrastrukture. Podrobnosti v spodnji povezavi.

(Vir Občina Škofljica)