Iz Škofljice do Cikave po pločniku

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da bo občina Grosuplje skupaj z Direkcijo RS za ceste izpeljala 3,5 milijonov vredno investicijo.

Miljoni za pločnik

Občina Grosuplje in Direkcija RS za ceste sta si zastavili skupni cilj. Skupaj nameravata urediti Adamičevo cesto v Grosuplju ter zgraditi pločnik ob cestah Škofljica – Šmarje-Sap in Šmarje-Sap – Cikava, vključno z avtobusnimi postajališči, cestno razsvetljavo in prehodi za pešce.

Vir: Občina Grosuplje