Bi spremenili ali dopolnili občinski prostorski načrt Občine Grosuplje?

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da lahko pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, oddate od 1. oktobra do 30. novembra 2012 na Občini Grosulje.

Spremenite oz. dopolnite prostorski načrt

Pobudo oddajte vsi zainteresirani, četudi ste jo že oddali v preteklih letih.
Pobuda (prostorski načrt) je lahko oddana osebno na vložišču občine ali po pošti na naslov:

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2
1290 Grosuplje

Plačilo takse po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah ZUT- UPB5, Uradni list RS, št. 106/10 v višini 4.54 eur je možno poravnati na TRR: 01232-0100001923 – občinske upravne takse.

Pri vlogi posredovani po pošti, priložite kopijo plačila takse.

Vse dodatne informacije in obrazce najdete na spletni strani Občine Grosuplje.

Center Šmarja v novi podobi

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da občina Grosuplje namerava center Šmarja razširiti in mu dodati novo vsebino.

Na občini načrtujejo izgradnjo dveh poslovno stanovanjskih objektov, hkrati pa urejajo tudi območje pokopališča v mirovanju. Želijo si, da bi v objektih našle svoje mesto zdravstvena postaja, banka, pošta ter podobne storitvene uslužnostne dejavnosti. Občane vabijo, da se udeležijo javne predstavitve, ki bo v sredo 18. januarja 2012 ob 17h v Družbenem domu v Šmarju in podajo svoje mnenje in predloge.

(Vir Občina Grosuplje)