Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da so občine Grosuplje, Ig in Škofljica združile svoje moči in ustanovile skupno upravo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva. Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Grosuplju na Taborski c. 1. Odlok se je pričel uporabljati 1. januarja 2012.