Občina Škofljica bo gradila kanalizacijo Lavrica – Škofljica

Gradnja kanalizacije

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, V občini Škofljica bo potekala gradnja kanalizacije Lavrica – Škofljica. Ta velika investicija, ki je del projekta »Čista Ljubljanica – 1. sklop«, se bo pretežno financirala iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije.

Vrednost celotne investicije (+ gradnja kanalizacije) je 2,14 mio/€, pri čemer bo občina prejela nekaj več kot 1,6 mio/€ nepovratnih sredstev.

Investicija bo neposredno vplivala na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in vrednost nepremičnin, na kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj občine.

Izvajalec je podjetje Komunalne gradnje d.o.o. Grosuplje. Gradnja kanalizacije Lavrica Škofljica pa se bo pričela v naslednjih dneh, projekt pa bo dokončal v enem letu.

Hkrati je občina tudi v zaključni fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za drugi sklop projekta »Čista Ljubljanica«, rekonstrukcija vodovodnega omrežja Lavrica-Škofljica in Orle, kjer se prav tako pričakuje najmanj 1,6 mio/€ nepovratnih sredstev EU.

Več informacij o projektih »Čista Ljubljanica« najdete na www.cistaljubljanica.si

Vir: Občina Škofljica