Informacijska pooblaščenka izdala začasno odločbo za portal prostor.gov.si

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da je informacijska pooblaščenka zaznala veliko verjetnost, da je Geodetska uprava z objavo podatkov iz obeh katastrov, registra nepremičnin in nekaterih drugih nepremičninskih evidenc na enotnem prostorskem portalu, ustvarila novo zbirko osebnih podatkov in jo javno objavila, za kar nima zakonske podlage.

Pooblaščenka je zato, da se preprečijo posegi v ustavne pravice posameznikov, katerih osebni podatki so zelo verjetno nezakonito javno objavljeni na svetovnem spletu, izdala začasno odločbo, s katero je Geodetski upravi naložila, da onemogoči dostop do teh osebnih podatkov.

(Vir IP-RS)