Otroški smeh kmalu v novem vrtcu na Lavrici

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da se gradnja novega vrtca na Lavrici zaključuje. Gre za objekt, ki je zasnovan po najnovejših nizkoenergetskih standardih, kar je občini omogočilo pridobitev 246.660,00 EUR nepovratnih sredstev s strani Eko sklada.

Dokončanje vseh izvedbenih del, vključno z namestitvijo vse opreme, je bilo dokončano včeraj, uporabno dovoljenje bo pridobljeno 15. maja, vpis vrtca v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, znanost in šport bo izveden 15. junija, prve skupine otrok pa bodo v svoje igralnice stpile po 29. juniju, ko se zaključi sprejem otrok.

Vir: Občina Škofljica