Parcelacija in njene pasti

Pravilno izvedena parcelacija nam prihrani ogromno skrbi

Preden začnemo poslovati s parcelo, je potrebno urediti njene meje, kar pomeni da moramo razjasniti lastništvo in jasno določiti mejaše. Parcelacija mora biti izvedena tako, da se z njo strinjajo tudi mejaši, ki podpišejo ustrezne listine.

Parcelacija in njene pasti:

- Mejaši so neznani

Parcelacija od nas zahteva, da pred postopkom uredimo meje parcele in če so bile zadnje meritve izvajane pred letom 2001, na postopek povabimo tudi mejaše. Pred ureditvijo meje v Geodetskem biroju RTL pridobimo zemljiškokatastrske podatke, podatke o lastnikih parcel ter o njihovem stalnem prebivališču.

- Parcelacija in nestrinjanje mejašev

Če se mejaši z mejo ne strinjajo ali se postopka ureditve meje ne udeležijo, potem se parcelacija opravi pred ureditvijo meje v sodnem postopku.

- Projekti za gradnjo so pripravljeni pred ureditvijo meje

Meje večine parcel v Sloveniji precej odstopajo, ponekod v hribovitih predelih tudi do 60 metrov. Projektanti se velikokrat ne zavedajo slabo evidentiranih meja in potem projektirajo stavbo preblizu meje ali na sosednji parceli – to pomeni, da geodeti na parceli ne moremo zakoličiti stavbe.

Pravilno izpeljana postopka ureditve meje in parcelacija nam lahko prihranita veliko denarja, časa in živcev. V Geodetskem biroju RTL pred postopkom zahtevamo pridobitev podatkov o lastnikih in mejaših ter svojim strankam obrazložimo možne zaplete, ki jih lahko prinese parcelacija, seveda pa jih poskušamo preprečiti že med samim postopkom.

Oddajate premično ali nepremično premoženje?

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da v kolikor ste v preteklem letu drugim fizičnim osebam oddajali v najem premično ali nepremično premoženje, morate do 15. januarja 2013 na pristojni davčni urad oddati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja.

Predpisani obrazec za odmero dohodka iz oddajanja premoženja lahko oddate osebno, po pošti ali elektronsko prek sistema eDavki. Če davčne napovedi ne boste vložili, vas lahko doleti kazen od 200 do 400 evrov. Za neresnične podatke pa kazen do 1200 evrov.

Zato torej zaščitite svoje premoženje in pošljite pravilno izpolnjen obrazec.

davek na nepremičnine