Zakoličevanje objekta

Kaj je to zakoličevanje objekta?

Za izvedbo postopka “zakoličevanje objekta” geodet potrebuje projektno dokumentacijo, s katero je stranka pridobila gradbeno dovoljenje.

Na podlagi te dokumentacije se v naravi označi lega in oblika načrtovanega objekta (stanovanjska hiša, gospodarski objekt, cesta, komunalni vodi, …). V začetni fazi procesa “zakoličevanje objekta” se na terenu s količki označi lokacija objekta, da lahko gradbeniki izkopljejo gradbeno jamo, na koncu pa sledi fina zakoličba, ki natančno določi položaj objekta in omogoči nemoteno gradnjo. Postopek zakoličevanje objekta je končan, ko geodet izdela zakoličbeni elaborat, ki vsebuje skico in potrdilo o zakoličbi.

Dodaj odgovor