Vris stavbe v zemljiški kataster

Po prostorski zakonodaji je postopek “vris stavbe v zemljiški kataster” obvezen za vse stavbe zgrajene po 1.1.2003. S postopkom določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki leži pod stavbo. To pomeni, da v zemljiški kataster evidentiramo zemljišče, ki ga stavba pokriva.

Kdaj je vris stavbe v zemljiški kataster potreben?

Vris stavbe v zemljiški kataster naročite, ko želite novozgrajeni objekt vpisati v kataster stavb in v zemljiško knjigo, ko želite parceli spremeniti vrsto rabe zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom ali ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo. Vris stavbe v zemljiški kataster vam omogoči pridobitev hišne številke in ureditev etažne lastnine v večstanovanjski stavbi. Ko je določitev zemljišča pod stavbo urejena, lahko nepremičnino prodate, kupite, menjate ali pa vzamete hipotekarni kredit.

Dodaj odgovor