Vpis stavbe v kataster stavb

Opis postopka “vpis stavbe v kataster stavb”

Če hočete vpisati stavbo v kataster stavb, morate najprej v zemljiški kataster evidentirati določitev zemljišča pod stavbo, torej vrisati stavbo v zemljiški kataster. Ravno zato se ta postopka opravita hkrati. Pri postopku vpisa stavbe v kataster stavb se evidentira trenutno stanje objekta v naravi. Določi se dimenzija objekta, nadstropnost, višina terena, vhoda, slemena, število in uporabnost prostorov ter kvadratura notranjih prostorov.

Zakaj je potreben vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb morate izvesti, če hočete pridobiti hišno številko in električno energijo, urediti lastništvo v zemljiški knjigi in če nameravate nepremičnino prodati, kupiti ali vzeti hipotekarni kredit. Na koncu postopka naročnik prejme izdelan elaborat.

Dodaj odgovor