Sprememba vrste rabe, katastrske kulture in razreda

Zahtevo za spremembo vrste rabe, katastrske kulture in razreda lahko vloži lastnik zemljišča, za zemljišča pod objekti, ki so grajeno javno dobro pa tudi upravljalec grajenega javnega dobrega. Spremembe se evidentirajo in zapišejo v elaborat spremembe vrste rabe.

Dodaj odgovor