Sprememba bonitete

Sprememba bonitete

Vsako zemljišče ima svojo boniteto. Gre za oceno proizvodne sposobnosti zemljišča. Oceni se naravne in gospodarske pogoje za kmetijsko oziroma gospodarsko proizvodnjo. Zemljišča, ki niso uvrščena med kmetijska ali gozdna imajo 0 bonitetnih točk. Zemljišče, ki ima 100 bonitetnih točk pa ima najboljše naravne in gospodarske pogoje za proizvodnjo. Storitev “Sprememba bonitete” stranke naročijo takrat, ko želijo dejansko spremeniti rabo zemljišča ali ko so na zemljišču nastale spremembe zaradi plazov, nanosov, poplav ali erozije, saj le te vplivajo na njegovo proizvodno sposobnost.

Če menite, da ima vaše zemljišče v zemljiškem katastru vpisano previsoko ali prenizko oceno, ki ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, lahko pri nas naročite storitev sprememba bonitete zemljišča, saj vam bo točna bonitetna ocena omogočila pravilen izračun katastrskega dohodka, pridobitev ali ukinitev statusa zaščitene kmetije ali pridobitev različnih subvencij.

Naročite storitev sprememba bonitete zemljišča zdaj in si zagotovite 10% popust vse do konca januarja 2013.