Priprava sporazuma za vpis etažne lastnine

Zakaj potrebujemo sporazum za vpis etažne lastnine?

V našem geodetskem biroju vam izdelamo sporazum za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Za sporazum je potrebno pridobiti osnovne zemljiškoknjižne podatke o nepremičnini, overjene podpise solastnikov oziroma investitorja ter določiti posamezne, skupne in solastniške dele stavbe v etažni lastnini, saj je od njih odvisno kako bodo porazdeljeni stroški vzdrževanja in upravljanja stavbe.

Dodaj odgovor