Pridobitev hišne številke

Pridobitev hišne številke

Je postopek v katerem pridobite hišno številko, ki jo potrebujete, v kolikor želite prijaviti stalno prebivališče. Pridobite jo lahko v postopku evidentiranja objekta ali v samostojnem postopku.

Za pridobitev hišne številke mora biti objekt vpisan v kataster stavb in vrisan v evidence zemljiškega katastra.