Parcelacija

Parcelacija

Parcelacija je postopek s katerim se lahko spremeni meja parcele.
Gre za delitev ali združitev parcel.

Če parcele delimo, mora biti tisti del meje, ki se ga dotika nova meja urejen. Pri združitvi parcel pa je bistveno, da imajo parcele isto lastništvo, bremena, služnostne pravice in podobno. Parcelacijo uporabimo takrat, ko želi stranka prodati del parcele, ko stranka del parcele daruje, da investitorju omogočimo prodajo nepremičnine po delih in da novi lastnik točno ve kaj je pridobil. Po opravljenem postopku se parcelacija evidentira v zemljiški kataster.