Označitev meje

Označitev meje

S postopkom označitev meje urejeno mejo označimo v naravi z mejnimi znamenji ali mejniki. Za označitev meje se odločimo takrat, ko menimo da obstoječi mejniki niso postavljeni v skladu s podatki v zemljiškem katastru, kadar ne vemo kje v naravi se nahajajo mejniki in kadar so bili mejniki odstranjeni ali uničeni.

Če imamo mejo označeno, lažje dokazujemo svoje lastništvo, poleg tega pa si s tem zagotovimo tudi mirne odnose s sosedi. Po opravljenem postopku na terenu, geodet izdela elaborat obnove meje, ga odda na pristojno geodetsko upravo ter pripravi skico nove zakoličbe, ki jo prejmejo naročnik in njegovi mejaši.