Izmera in izračun prostornin nasipov in izkopov

V našem geodetskem biroju izmerimo in izračunamo prostornine nasipov in izkopov pri gradnji cest, pri izkopih gramoza, izračunamo masne bilance za kamnolome in deponije, itd.