Izdelava geodetskega načrta

Geodetski načrt

Geodetski načrt je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V treh dimenzijah na vaši parceli prikaže dejansko stanje. Pri izdelavi geodetskega načrta bo geodet ocenil ali so meje urejene dovolj natančno ali pa vam bo, v izogib težavam v prihodnosti, svetoval postopek ureditve mej. Ko geodet opravi vse izmere na terenu v pisarni izriše geodetski načrt. Nato pripravi certifikat, ki ga podpiše odgovorni geodet, ki zagotavlja, da je geodetski načrt narejen v skladu s pravili. Stranka nato prejme geodetski načrt v natisnjeni in digitalni obliki.

Geodeti pa izdelujemo še geodetske načrte za PID – posnetek izvedenih del. Ta se izdela za pridobitev uporabnega dovoljenja pri končanju gradnje objekta.

Dodaj odgovor