Določitev etažne lastnine

Etažna lastnina

Se oblikuje takrat, ko je objekt grajen tako, da fizično omogoča uporabo določenih delov neodvisno eden od drugega. Etažna lastnina se med drugim oblikuje v večstanovanjskih objektih. Stanovanje v bloku potemtakem spada pod etažno lastnino vsakega lastnika, skupni prostori, kot so stopnišča, podstrešje, pralnice ali skupne kleti, pa so predmet solastnine stanovalcev. Pod solastnino spadajo tudi skupni deli in naprave večstanovanjske hiše, kot so stropi, fasada, dvigala, streha, itd. Etažna lastnina nam pomaga, da v našem geodetskem biroju uredimo pravno stanje med posameznimi enotami.

Dodaj odgovor