Izdelva energetske izkaznice stavbe

Kaj je energetska izkaznica stavbe?

Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Kdaj potrebujem energetsko izkaznico?

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice. Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a). PRIPOROČILA za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, dobite pri nas.

Kako pridobim energetsko izkaznico?

Izdela jo neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic stavb s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izkaznico lahko izdela na osnovi predpisanega obrazca ˝Zahteva za izdelavo energetske izkaznice˝. Izdajo pa jo pravne osebe z javnim pooblastilom pristojnega ministrstva. Energetsko izkaznico lahko naročite tudi pri nas!