Nudimo vam

Geodetski birogeodetske storitve RTL, Peter Rejec s.p. ponuja celovite geodetske storitve in svetovanje občanom ter podjetjem.

Za Vas izdelamo geodetski načrt, nepremičnino ali gospodarsko infrastrukturo evidentiramo in smo tukaj za Vas ko projektirate, gradite, legalizirate, kupujete, prodajate ali z nepremičnino upravljate.

Vam vse geodetske storitve na enem mestu, kar pomeni, da Vam ni treba tekati od vrat do vrat in se ukvarjati z zapletenimi birokratskimi postopki.

Geodetske storitve:

 • GEODETSKI NAČRT
 • GEODETSKE MERITVE
 • UREDITEV MEJE
 • PARCELACIJA
 • IZRAVNAVA DELA MEJE
 • OZNAČITEV MEJE / UREDITEV MEJE
 • ZAKOLIČEVANJE OBJEKTA
 • VRIS STAVBE V ZEMLJIŠKI KATASTER
 • VPIS STAVBE V KATASTER STAVB
 • PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE
 • ETAŽNA LASTNINA
 • SPREMEMBA VRSTE RABE, KATASTRSKE KULTURE IN RAZREDA
 • SPREMEMBA BONITETE
 • KOMASACIJA
 • OPAZOVANJE PREMIKOV, POSEDANJ IN DEFORMACIJ
 • VPIS V KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI)
 • IZMERA IN IZRAČUN PROSTORNIN NASIPOV IN IZKOPOV
 • IZDELAVA ZEMLJIŠKO KNJIŽNEGA (ZK) PREDLOGA ZA VPIS LASTNINSKE PRAVICE
 • PRIPRAVA SPORAZUMA ZA VPIS ETAŽNE LASTNINE
 • IZDELVA ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE

Dodaj odgovor