Otvoritev vrtca na Lavrici

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da ste vabljeni na slavnostno otvoritev novega vrtca na Lavrici. Vrtec na Lavrici stoji, oglejte si ga tudi vi, v petek, 8. junija ob 17h.

Gre za osemoddelčni nizko energetski vrtec, ki je Občino Škofljica stal 2,3 milijone evrov. Ker je vrtec na Lavrici zasnovan nizko energetsko, investitor pričakuje nepovratno finančno spodbudo Eko sklada RS v višini 246.660,00 EUR.

Vir: Občina Škofljica

Bo novi projekt gradnje osnovne šole na Lavrici dovolj dober?

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da je lani Občinski svet Občine Škofljica zavrnil predlagan projekt gradnje, saj so presodili, da predvideva prevelike finančne obveznosti, da je ne-ekonomičen ter nizko energetsko učinkovit.

Župan je zato imenoval osem člansko strokovno komisijo, ki bo pripravila nove projektne naloge za izgradnjo 18 oddelčne osnovne šole s telovadnico.

Glavna izhodišča za optimizacijo gradnje šole (projekt gradnje) so:

- energetska učinkovitost,
- optimalna uporabnost in bivalno udobje,
- faznost gradnje,
- sodobni trendi arhitekture, gradbenih materialov, druge opreme,
- izoblikovanje strokovnih izhodišč o smotrnosti načina gradnje med klasično ali montažno,
- vnaprej določeni standardi zunanje in notranje opreme in
- vnaprej določen cenovni okvir na m2 gradnje.

Ta izhodišča bodo osnova za pripravo čim boljše projektne naloge za izdelavo idejne zasnove, idejnega projekta in končnega projekta za gradnjo.

Terminski plan aktivnosti bodo izdelali na eni izmed naslednjih občinskih sej.

Vir: Občina Škofljica

Otroški smeh kmalu v novem vrtcu na Lavrici

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da se gradnja novega vrtca na Lavrici zaključuje. Gre za objekt, ki je zasnovan po najnovejših nizkoenergetskih standardih, kar je občini omogočilo pridobitev 246.660,00 EUR nepovratnih sredstev s strani Eko sklada.

Dokončanje vseh izvedbenih del, vključno z namestitvijo vse opreme, je bilo dokončano včeraj, uporabno dovoljenje bo pridobljeno 15. maja, vpis vrtca v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, znanost in šport bo izveden 15. junija, prve skupine otrok pa bodo v svoje igralnice stpile po 29. juniju, ko se zaključi sprejem otrok.

Vir: Občina Škofljica